SERRES INGLETADORES I TELESCÒPIQUES

Tota tipologia de serres ingletadores elèctriques i a bateria per la fusteria, ebenisteria i construcció en fusta.
Oferim un ampli catàleg de serres de biaixos i els seus recanvis per a treballar la fusta, metalls, i plàstics.

  • SERRES INGLETADORES I TELESCÒPIQUES

    Serres ingletadores, serres ingletadores telescòpiques, trossejadores i serres de biaixos per a tota tipologia d’activitat relacionada amb el tall precís de llistons i materials.

  • RECANVIS INGLETADORAS I TELESC

    Cintes mètriques, engranatges, tapes i tota peça que necessitis. Disposem de tots els recanvis que puguis menester per a treballar amb l’eina a un nivell superior.

Tota tipologia de serres ingletadores elèctriques i a bateria per la fusteria, ebenisteria i construcció en fusta.

Tota tipologia de serres ingletadores elèctriques i a bateria per la fusteria, ebenisteria i construcció en fusta.
Oferim un ampli catàleg de serres de biaixos i els seus recanvis per a treballar la fusta, metalls, i plàstics.

Serres ingletadores, serres ingletadores telescòpiques, trossejadores i serres de biaixos per a tota tipologia d’activitat relacionada amb el tall precís de llistons i materials.

Selecciona les diverses categories per descobrir la nostra oferta en serres ingletadores i els seus recanvis