ENCOLADORES

Encoladores manuals, aplacadores de cantells i xapadores de juntes per a professionals de la fusteria, instal·ladors i construcció en fusta.

Oferim un catàleg de potents encoladores de cantells i juntes per xapar i encolar tota tipologia de cantells.

  • APLACADORES DE CANTELLS

    Xapadores, encoladores, aplacadores i tota maquinària que necessitis per a treballar el cantejat de taulers de manera professional.

  • ENCOLADORES MANUALS

    Encoladores manuals amb rodets de diferents mides per tota tipología d’encolats amb coles viníliques.

  • ACCESSORIS ENCOLADORES

    Tota tipologia d’adhesius, perfiladors, netejadors, rasquetes, rodets i tots els complements que puguis menester per a treballar amb les màquines d’aplacar cantells i d’encolar.

Encoladores manuals, aplacadores de cantells i xapadores de juntes per a professionals de la fusteria, instal·ladors i construcció en fusta.

Encoladores manuals, aplacadores de cantells i xapadores de juntes per a professionals de la fusteria, instal·ladors i construcció en fusta.

Oferim un catàleg de potents encoladores de cantells i juntes per xapar i encolar tota tipologia de cantells.

Àmplia gamma d’encoladores de cantells per a tota activitat professional relacionada amb el cantejat de taulers.

Descobreix la nostra oferta en encoladores.