SERRES DE CALAR PROFESSIONALS

Serres de calar elèctriques i a bateria per a professionals de la fusteria, ebenisteria i construcció en fusta.
Oferim un ampli catàleg de serres de calar amb els seus accessoris i recanvis per a treballar la fusta, metalls, i plàstics.

  • SERRES DE CALAR

    Serres de calar elèctriques, serres de calar a bateria i caladores de pèndol per a tota activitat relacionada amb el tall precís.

  • ACCESSORIS SERRES DE CALAR

    Accessoris per tipologies de talls, taules d’adaptació, en definitiva tots els complements que puguis menester per a treballar amb l’eina a un nivell superior.

  • RECANVIS SERRES DE CALAR

    Suports i totes les peces que necessitis. Disposem de tots els recanvis que puguis menester per a treballar amb l’eina a un nivell superior.

Serres de calar elèctriques i a bateria per a professionals de la fusteria, ebenisteria i construcció en fusta.

Serres de calar elèctriques i a bateria per a professionals de la fusteria, ebenisteria i construcció en fusta.
Oferim un ampli catàleg de serres de calar amb els seus accessoris i recanvis per a treballar la fusta, metalls, i plàstics.

Serres de calar elèctriques, serres de calar a bateria i caladores de pèndol per a tota activitat relacionada amb el tall precís.

Selecciona les diverses categories per descobrir la nostra oferta en serres de calar i els seus accessoris i recanvis.